ACM团队

当前位置: 网站首页 > 人才培养 > ACM团队

2019年ACM暑期精英训练营结业名单公示

发布日期:2019-10-15 发表者:章英 浏览次数:

2019年信息学院ACM暑期精英训练营已圆满结束,经过考核,现将结业名单公布如下:

1  胡海川  大数1801  2018317230113
2  李子涵  信息1802  2018310210212
3  翁纯仪  大数1802  2018317230226
4  曹威龙  计科1803  2018317210319
5  肖云浩  计科1803  2018317210316
6  何贵才  计科1801  2018317210115
7  赵 钰   计科1801  2018317210106
8  叶 洵   计科1801  2018317210104
9  刘元昊  信息1802  2018310210206
10  吴家璇  信息1801  2018310210111
11  黄 顺   计科1801  2018317210114
12  黄雅轩  计科1803  2018317210327
13  王岩琦  信息1803  2018310210317
14  吴宇皓  信息1803  2018310210310
15  黄骏杰  计科1804  2018317210415
16  邢广杰  计科1803  2017308210404
17  王新宇  计科1804  2018317210410
18  庄小帅  计科1804  2018317210408
19  刘思航  计科1801  2018317210102
20  张赵玥  计科1703  2017317210325
21  廖子逸  计科1704  2017317210419
22  王 枫   计科1603  2014317200216(补)

若有异议,请及时反映。

公示时间:2019.10.16—2019.10.22

申诉邮箱:coi@mail.hzau.edu.cn

申诉电话:027-87288636

                    信息学院 

                2019年10月15日